Nội dung chương trình App VIP:

A. Hạng mức và lợi ích:

Có 3 hạng mức trong chương trình App VIP

1. BASIC (ngay khi cài đặt App VIP trên điện thoại):

– Là thành viên mới của nhà hàng S.O.L

2. GOLD (Tích lũy tiêu dùng 10 triệu VND trở lên):

– Giảm giá 5% trên hoá đơn thanh toán.

– Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

3. DIAMOND (Tích lũy tiêu dùng 30 triệu VND trở lên):

– Giảm giá 10% trên hoá đơn thanh toán.

– Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

B. Tích lũy điểm:

Điểm được tích lũy khi khách đến ăn tại các nhà hàng thuộc hệ thống nhà hàng S.O.L với mức quy đổi: 100.000 VND = 1 điểm

– Điểm tích lũy được hệ thống tự động nâng cấp lên các hạng mức của App VIP.

– 100 điểm tích lũy, nâng cấp lên thẻ GOLD.

– 300 điểm tích lũy, nâng cấp lên thẻ DIAMOND.

Phần điểm lẻ không đủ quy đổi vẫn được giữ nguyên.

C. Lưu ý:

– Các chương trình ưu đãi sẽ được thông báo và hiển thị trên App VIP.

– Các hình ảnh và thông tin Marketing liên quan đến nhà hàng sẽ được cập nhật trên App VIP.

– Số điểm tích lũy sẽ được in trên biên lai và cập nhật qua App VIP.

– Không áp dụng cho khách sử dụng thẻ Recoin.

– Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

– Các thành viên của App VIP đồng ý rằng tất cả các thông tin của chủ thẻ là chính xác và hoàn toàn đúng sự thật.