Hơn 1000 khách hàng đã tin tưởng và sử dụng phần mềm relipos