MÔ HÌNH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Relipos đáp ứng hoạt động trên mọi thiết bị

Điện thoại

Tablet

Máy tính

Laptop

Máy POS

Máy in

Quản lý bộ phận bán hàng trong doanh nghiệp

Điều hành - điều phối hoạt động kinh doanh của công ty

Quản lý nhân viên thị trường, marketing

 •  Nhân viên thị trường marketing đi thị trường và tiếp cận thu thập thông tin khách gồm: Tên khách hàng, số điện thoại, Email, địa chỉ và một số thông tin khác
 •  Nhân viên nhập thông tin thu thập được lên hệ thống phần mềm, có thể thêm, sửa, xóa nếu chưa tạo mã khách hàng
 •  Có thể sử dụng thiết bị SmartPhone, PC, Laptop để nhập thông tin. Với đặc thù nhân viên thị trường hay đi ra ngoài nên Hợp Nhất đã phát triển ứng dụng trên điện thoại hỗ trợ nhân viên thị trường nhập liệu.

Quản lý nhân viên bán hàng

 •  Nhân viên bán hàng tiếp nhận thông tin khách hàng từ thị trường, sửa lại thông tin khách hàng nếu thông tin chưa đúng hoặc sai
 •  Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng phù hợp giá, chất lượng, hàng còn ít (bán cho hết bỏ mẫu )
 •  Kiểm tra hàng tồn tại các kho với số lượng tồn kho thực tế và số lượng đã bán cho khách
 •  Chọn mặt hàng, số lượng khách yêu cầu (với giá được cài đặt sẵn) chọn kho để tạm giữ hàng, nhập giá trị giảm giá trong khung quy định cho phép
 •  Lên đơn hàng với tất cả khách hàng đã chọn hoặc một số mặt hàng tạm giữ mẫu
 •  Duyệt đơn hàng để chuyển qua bộ phận kế tiếp tiếp nhận hoặc yêu cầu quản lý duyệt về giảm giá theo toàn đơn hoặc theo từng mã hàng
 •  Theo dõi trạng thái của từng mặt hàng -> xử lý mua hàng, xử lý bán hàng, kế hoạch giao hàng, giao hàng
 •  Theo dõi công nợ của khách hàng theo từng đơn hàng của mình
Xem thêm: Áp dụng quy trình quản lý doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp

Quản lý mua hàng trong doanh nghiệp

Theo dõi quy trình mua hàng đầy đủ, chặt chẽ, linh hoạt và sát với quy trình thực tế

Xử lý cho đơn hàng bán

 •  Khi đơn hàng được bộ phận bán hàng duyệt thì bộ phận mua hàng tiếp nhận và xử lý tiếp
 •  Nếu hàng trong kho còn tồn đủ hàng để bán thì duyệt cho qua bộ phận giao hàng
 •  Nếu hàng trong kho không còn thì lập đơn mua hàng gửi nhà cung cấp và xác định thời gian hàng về và duyệt mua hàng để qua bộ phận giao hàng
 •  Xác định kế hoạch giao hàng khi đủ hàng hoặc đã mua hàng
 •  Ghi chú thêm cho bộ phận giao hàng biết

Xử lý mua hàng dự trữ

 •  Có một số mặt hàng cần phải dự trữ hoặc nhập hàng về để bán thì nhân viên mua hàng chủ động lập đơn hàng mua và gửi nhà cung cấp, yêu cầu bộ phận nhập kho nhận hàng vào thời gian nhà cung cấp giao hàng

Điều phối hàng hàng hoá giữa các kho

 •  Theo dõi tồn kho của từng kho hàng, điều phối luân chuyển hàng giữa các kho để lưu trữ và phục vụ cho bộ phận bán hàng

Lập đơn hàng chiết khấu

 •  Thường cuối chu kỳ thì nhà cung cấp sẽ tổng hợp số lượng hàng bán ra và áp dụng chính sách chiết khấu thì nhân viên mua hàng sẽ lập đơn chiết khấu mua hàng để giảm công nợ phải trả với Nhà cung cấp

Theo dõi hàng mua

 •  Khi lên đơn mua hàng từ nhà cung cấp, theo dõi ngày hàng về, hàng trên đường về và theo dõi tiến độ nhập kho của bộ phận quản lý kho hàng

Yêu cầu nhập kho

 •  Yêu cầu bộ phận quản lý kho nhận hàng khi NCC giao tới kho hoặc tự đi lấy hàng
 •  Yêu cầu bộ phận kho Xuất hàng trả lại NCC khi hàng không đủ điều kiện hoặc lỗi

Theo dõi báo cáo mua hàng

 •  Theo dõi nhật ký mua hàng, theo dõi tình hình lập đơn hàng theo khách hàng và lịch sử quá trình giao hàng cho khách
 •  Nhật ký mua hàng theo từng nhóm hàng cho phép người dùng lọc báo cáo theo mặt hàng, theo nhóm hàng để kế toán dễ dàng tổng hợp được doanh thu tính hoa hồng hoặc không tính hoa hồng
 •  Báo cáo đối chiếu nhập kho giữa đơn hàng và chứng từ nhập kho. Đối chiếu theo đơn hàng và tình trạng xuất kho đủ hay thiếu để tìm ra nguyên nhân, lý do không xuất hàng cho khách

Quản lý Kế toán bán hàng

Phân hệ quản lý tổng thể các đơn hàng bán, trạng thái của đơn hàng hoặc trạng thái của từng mặt hàng

Quản lý giao hàng

 •  Sau khi bộ phận mua hàng xử lý về hàng tồn thì bộ phận quản lý giao hàng sẽ tiếp nhận và xử lý, lập kế hoạch xuất kho cho mặt hàng bán, bộ phận giao hàng sẽ lập lịch trình và thứ tự ưu tiên để yêu cầu bộ phận quản lý kho giao hàng cho khách

Quản lý Đơn hàng

 •  Quản lý đơn hàng tạm
 •  Quản lý thông tin khách hàng
 •  Quản lý đơn hàng duyệt

Lập đơn hàng chiết khấu

 •  Cuối kỳ hoặc cuối tháng, sẽ thống kê theo khách hàng và áp dụng chính sách chiết khấu nên kế toán bán hàng sẽ lập đơn hàng chiết khấu để giảm công nợ đối với khách hàng

Lập đơn hàng bán dịch vụ

 •  Trong thực tế có một số dịch vụ mà mình cung cấp cho khách hàng không liên quan tới kho bãi thì mình lập đơn hàng dịch vụ để cung cấp cho khách hàng để tăng công nợ đối với khách hàng

Lập đơn hàng trả lại

 •  Đối với trường hợp khách mua hàng mà không sử dụng hết thì kế toán sẽ lập chứng từ trả lại để giảm trừ công nợ và yêu nhập hàng trả lại kho

Lập nghiệp vụ bán hàng khác ngoài nghiệp vụ bán hàng

 •  Trong quá trình hoạt động ngoài nghiệp vụ bán hàng còn một số nghiệp vụ khác liên quan tới tăng giảm công nợ khách hàng thì lập trên chứng từ nghiệp vụ khác

Tổng hợp báo cáo bán hàng

 •  Thống kê nhật ký bán hàng
 •  Theo dõi doanh số cho nhân viên bán hàng
 •  Theo dõi doanh số cho khách hàng
 •  Sổ nhật ký theo dõi theo nhóm hàng

Yêu cầu Kho

 •  Yêu cầu xuất kho theo kế hoạch bán hàng
 •  Yêu cầu nhập kho trả lại đối với đơn hàng trả lại

Quản lý kho cho doanh nghiệp

Dễ dàng kiểm soát nguồn nguyên vật liệu - sản phẩm trong kho một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất

Kế hoạch nhập kho

 •  Khi có yêu cầu nhập kho từ bộ phận thu mua thì nhân viên kho làm thao tác nhận hàng, nhập số lượng nhận từ NCC, kiểm tra hàng xem đủ chất lượng hay không ...

Kế hoạch xuất kho

 •  Khi có yêu cầu xuất kho từ bộ phận bán hàng nhân viên thu kho sẽ điều phối xe, bốc hàng và đi giao cho khách

Nhập kho trả lại

 •  Bộ phận bán hàng yêu cầu kho nhận hàng trả lại thì Thủ kho điều phối xe đi nhận hàng trả lại hoặc nhận hàng từ khách hàng trả lại

Kiểm kê hàng tồn

 •  Định kỳ hàng tuần, tháng, quý (theo quy định nội bộ) nhân viên kho sẽ đi đếm hàng hóa thực tế và nhập vào phần mềm, từ số thực tế này kế toán kho sẽ xử lý chênh lệch, từ đó thống kê được hàng mất mát thực tế
Xem thêm: Các định nghĩa trong nghiệp vụ quản lý kho mà bạn nên biết

Xuất huỷ

 •  Thực tế nếu có hàng hoá hư hỏng cần phải xuất ra để huỷ, làm giảm số lượng trong kho thì nhân viên kho sẽ làm biên bản huỷ hàng (chứng từ nội bộ) và nhập chứng từ huỷ lên phần mềm để thống kê báo cáo và trừ hàng trong kho

Báo cáo kho về số lượng

 •  Nhân viên kho sẽ được phép xem một số báo cáo về số lượng
 •  Báo cáo tổng hợp tồn kho
 •  Báo cáo chi tiết tồn kho
 •  Báo cáo nhập xuất tồn
 •  Báo cáo nhập kho
 •  Báo cáo xuất kho

Quản lý Kế toán Tổng hợp trong Doanh nghiệp

Giúp tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu kinh phí, báo cáo thuận tiện

Theo dõi bán hàng và báo cáo

 •  Báo cáo nhật ký bán hàng
 •  Báo cáo Sổ chi tiết theo nhóm hàng
 •  Báo cáo doanh số nhân viên
 •  Báo cáo doanh số khách hàng

Quản lý mua hàng và công nợ NCC

 •  Lập công nợ nhà cung cấp khi kho hàng đã nhận hàng thì bộ phận kế toán sẽ đối soát chứng từ với nhà cung cấp cập nhật thêm thông tin giá mua (nếu bảo mật giá mua hàng) rồi lên công nợ cho nhà cung cấp Lập phiếu chi đặt cọc
 •  Khi đơn mua hàng cần phải đặt cọc xác nhận thanh toán thì Kế toán sẽ lập phiếu chi đặt cọc NCC
 •  Lập phiếu chi công nợ NCC
 •  Lập đơn mua hàng chiết khấu từ nhà cung cấp
 •  Lên kế hoạch chi nợ cho nhà cung cấp
 •  Theo dõi báo cáo công nợ nhà cung cấp

Kiểm soát quá trình giao hàng và lên công nợ khách hàng

 •  Khi bộ phận kho đã giao hàng thành công thì bộ phận kế toán sẽ kiểm tra chứng từ chứng từ xuất kho và giá trị bán ra rồi chấp nhận đơn hàng ghi vào công nợ cho khách hàng

Quản lý công nợ khách hàng

 •  Lập phiếu thu đặt cọc
 •  Lập phiếu thu công nợ
 •  Theo dõi báo cáo công nợ
 •  Lên kế hoạch đòi nợ khách hàng

Lập chứng từ chi lương, chi hoa hồng

 •  Tổng hợp doanh thu cho nhân viên
 •  Tính lương cho nhân viên
 •  Tính hoa hồng cho nhân viên
 •  Lập phiếu chi lương, thưởng, hoa hồng cho nhân viên

Lập các chứng từ thu chi khác

 •  Ngoài các khoản thu chi ở trên còn một số nghiệp vụ thu chi khác thì kế toán sẽ lập chứng từ thu hoặc chi và gắn vào khoản mục để thống kê phân tích

Tổng hợp báo cáo tổng hợp

 •  Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
 •  Báo cáo sổ quỹ ngân hàng
 •  Báo cáo sổ chi tiết chi phí
 •  Báo cáo kết quả kinh doanh

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Relipos tốt nhất 2021

QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRÊN MỌI THIẾT BỊ

Điện thoại di động

Máy tính bảng - tablet

Máy tính PC, Laptop

Màn hình cảm ứng, POS, máy in

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP REIPOS

Tôi có thể sử dụng từng tính năng của phần mềm quản lý bán hàng không?

Tất nhiên là có, bạn có thể sử dụng từng tính năng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Phần mềm có thể phát triển mở rộng theo nghiệp vụ của doanh nghiệp hay không ?

Phần mềm quản lý của chúng tôi luôn chú trọng tới nghiệp vụ quản lý từ cơ bản đến nâng cao. Các module dễ dàng mở rộng với đội ngũ lập trình và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Tôi có thể theo dõi và quản lý làm việc từ xa không?

Bạn có thể xem mọi lúc mọi nơi chỉ cần có điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop có kết nối internet. Làm việc trực tiế trên trình duyệt web, không cần cài đặt.

Bạn cần chúng tôi tư vấn, và dùng thử phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP của Relipos ?

Bạn muốn hiểu rõ hơn về phần mềm của chúng tôi, đội ngũ kỹ thuật trên 5 năm kinh nghiệp sẽ giúp bạn trải nghiệm tất cả chỉ cần bạn có máy tính và internet bất kì đâu.

CÔNG TY CỔ PHẦN RELISOFT. GPDKKD: 0317754207 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 28/03/2023. Địa chỉ: 454B Tân Sơn Nhì, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM. VP: 27/67 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh. Điện thoại: 0938 894 833 – 0902 960612

Đăng ký tư vấn
MIỄN PHÍ
×
Hotline
0902 960 612
×
Xem demo×
Liên hệ×