Tính năng phần mềm quản lý kho Relipos Stock

Đáp ứng như cầu quản lý từ cơ bản đến nâng cao

Quản lý hàng hóa và nguyên vật liệu

 •  Phần mềm chúng tôi cho phép quản lý số lượng chủng loại hàng hóa không giới hạn.
 •  Phân chia hàng hóa theo cấp độ nhóm hàng.
 •  Hỗ trợ 2 Barcode cho 1 sản phẩm ngoài ra hỗ trợ nhiều Barcode theo Nhà cung cấp.
 •  Quản lý Hàng Hóa theo Serial, theo thuộc tính: Màu sắc, kích thước.
 •  Quản lý Hàng Hóa theo 2 đơn vị tính. Ví dụ : Kg và Con.
 •  Quản lý Hàng Hóa theo 2 mã hàng: Mã nội bộ và mã dành cho kế toán.
 •  Hỗ trợ import vào phần mềm kho từ file excel

Quản lý tài sản, công cụ – dụng cụ

 •  Quản lý tài sản theo nhóm, chức năng, tác dụng.
 •  Chi tiết theo các phòng ban, chi nhánh.
 •  Hỗ trợ đầy đủ các chứng từ nhập xuất hay luân chuyển giữa các kho, quản lý thất thoát trong quá trình vận hành. Hệ thống báo cáo nhập – xuất – chuyển kho rõ ràng.
 •  Import vào hệ thống từ file excel giúp tiết kiệm thời gian và công sức

Quản lý quy đổi hàng hóa

 •  Quản lý quy đổi theo đơn vị tính chuẩn: 1kg = 1000gram.
 •  Quy đổi theo hàng hóa: 1 thùng Ken = 24 Lon.
 •  Dựa vào công thức quy đổi mà phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính chuẩn trong kho. Hỗ trợ nhân viên làm kho nhập xuất theo đúng thực tế xảy ra.
 •  Hệ thống quy đổi tự động khi nhập – xuất – kiểm kho. Giúp quản lý hàng hóa dễ dàng và khoa học.

Quản lý hàng hóa theo nhóm phụ

 •  Một mặt hàng hoặc nguyên vật liệu sẽ thuộc vào một Nhóm chính duy nhất nhưng có thể thuộc vào nhiều nhóm phụ. Để khi giảm giá hay chạy bất kỳ chương trình Marketing thì nhân viên không cần thay đổi nhiều vẫn có thể đáp ứng yêu cầu cho Marketing hay giảm giá.

Quản lý công thức nguyên vật liệu

 •  Một thành phẩm, bán thành phẩm hoặc hàng bán sẽ có công thức nguyên vật liệu.
 •  Hệ thống cho phép cài đặt nhiều công thức BOM cho một mặt hàng theo thời gian áp dụng.
 •  Phần mềm sẽ tự động lấy công thức phù hợp nhất áp dụng cho phiếu nhập hoặc xuất theo thời điểm.
 •  Hỗ trợ Import, Export từ File Excel, Ghi nhận lịch sử sửa đổi công thức để truy tìm người làm sai thời gian để khắc phục.
 •  Hỗ trợ công thức đa cấp: Nghĩa là trong bán thành phẩm có chứa một hoặc nhiều bán thành phẩm khác.

Quản lý kho đa cấp

 •  Phần mềm cho phép người dùng tự định nghĩa kho trong Phần Mềm phù hợp với kho thực tế bên ngoài, kho đa chi nhánh.
 •  Tổ chức mô hình kho trung tâm : chế biến tại kho trung tâm và luân chuyển hàng về các kho tại chi nhánh.

Quản lý nghiệp vụ nhập kho

Quản lý đầy đủ các trường hợp nhập kho

Nhập kho mua hàng

 •  Chứng từ nhập kho mua hàng cho phép ghi nhận thông tin mua hàng từ nhà cung cấp, nhân viên nhập kho, ghi nhận thông tin mặt hàng nhập kho từ đơn vị tính mua vào phần mềm sẽ tự động quy về đơn vị tính lưu kho.
 •  Hỗ trợ nhập kho từ Barcode hoặc Import chi tiết từ file Excel.
  Xây dựng cơ chế lưu tạm khi có sự cố cúp điện hoặc mất kết nối internet thì người dùng sẽ lấy lại chứng từ cũ đang nhập dở dang.
 •  Ghi nhận lịch sử nhân viên làm thao tác trên form, phân quyền chi tiết từng chức năng thêm xóa sửa, phân quyền dữ liệu giá cả và thành tiền.
 •  Tự động ghi nhận công nợ Nhà Cung Cấp để liên kết module quản lý tiền để thanh toán công nợ.

Nhập kho bán lẻ trả lại

 •  Sử dụng phân hệ bán lẻ dành cho siêu thị, shop thời trang, khách hàng trả lại thì làm phiếu nhập vào kho.
 •  Giá nhập kho bằng giá vốn hàng bán ra.
 •  Phần mềm tự động tổng hợp từ ngày đến ngày có thể xuất nhiều ngày.
 •  Phân ra nguyên vật liệu theo những mặt hàng có BOM.

Nhập kho bán thành phẩm

 •  Ngay khi chế biến hoặc gia công bán thành phẩm hoặc thành phẩm thì dùng chức năng nhập kho bán thành phẩm.
 •  Phần mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập kho bán thành phẩm và tạo phiếu trừ kho nguyên vật liệu.
 •  Giá vốn của bán thành phẩm sẽ được tính trên giá trị nguyên vật liệu xuất ra.

Nhập kho trả lại

 •  Sử dụng xuất Kho bán sỉ với một lý do nào đó khách hàng sẽ trả lại hàng thì sẽ làm phiếu nhập kho trả lại, chọn khách hàng và chọn phiếu xuất bán ra. Phần mềm cho phép trả lại nhiều lần trên cùng 1 phiếu và số lượng trả lại không được vượt qua số lượng bán.

Nhập kho khác

 •  Ngoài những lý do nhập kho ở trên phần mềm Relipos hỗ trợ nhập kho với các lý do khác đáp ứng các nghiệp vụ cho hoặc mượn hàng.

Quản lý nghiệp vụ xuất kho

Quản lý các trường hợp xuất kho

Xuất kho bán hàng theo đơn hàng

 •  Kiểm tra số lượng hàng tồn của hàng hóa.
 • Tự động lấy giá bán theo khách hàng sỉ hoặc đại lý.
 •  Hỗ trợ giảm giá đại lý 3 cấp theo từng mặt hàng và theo tổng đơn hàng.
 •  Hỗ trợ in phiếu 3 liên: 1 liên là phiếu báo giá (đưa khách hàng), 1 phiếu xuất kho không có tiền (giao cho thủ kho), 1 liên thanh toán kế toán lưu trữ.
 •  Quản lý trạng thái phiếu xuất (đơn hàng) duyệt, công nợ, đã thu tiền.

Xuất kho bán lẻ

 •  Kết hợp với module bán tại các của hàng để lập phiếu xuất kho.
 •  Phân ra hàng bán theo công thức chế biến để xuất NVL
 •  Cho phép phân ra công thức chế biến theo nhiều cấp.
 •  Xuất kho theo 2 đơn vị tính Kg và Con áp dụng cho nhà hàng hải sản.
 •  Xuất kho theo thuộc tính màu sắc, kích thước, lô hàng áp dụng cho cửa hàng.
 •  Cho phép Import từ file Excel mà sử dụng phần mềm bán hàng của công ty khác.

Xuất hủy

 •  Ghi nhận hàng bị đổ bể, cháy khét không sử dụng được với nhiều nguyên nhân.
 •  Ghi nhận lý do tiêu huỷ quản lý chi tiết.
 •  Báo cáo thống kê trong tháng trong năm với các mặt hàng huỷ và giá trị bị huỷ.

Xuất sử dụng

 •  Khi có nhu cầu sử dụng có thể cho nhân viên sử dụng thì ghi nhận phiếu xuất sử dụng.
 •  Báo cáo thống kê trong tháng, năm sử dụng hết bao nhiêu số lượng và giá trị.

Xuất trả lại

 •  Khi mua hàng từ nhà cung cấp với nhiều lý do mà hàng không sử dụng được như hư hỏng, hết hạn, không đạt chuẩn.
 •  Ghi nhận xuất trả lại nhà cung cấp để khấu trừ công nợ với NCC.
 •  Báo cáo phân tích trong tháng, năm đối với nhà cung cấp hàng trả lại với lý do gì để phân tích NCC đó có đạt yêu cầu, tốt xấu như thế nào.

Xuất kho khác

 •  Ngoài những lý do xuất kho ở trên phần mềm Relipos hỗ trợ nhập kho với các lý do khác đáp ứng các nghiệp vụ khác như mất trộm...

Quản lý nghiệp vụ xuất chuyển kho

Quản lý nghiệp vụ phát sinh khi chuyển từ kho A qua kho B hoặc giữa các kho khác chi nhánh.

Chuyển kho

 •  Kiểm kê số lượng hàng hóa tồn để xuất chuyển từ kho này sang kho khác trên phần mềm.
 •  Số lượng chuyển không được vượt quá số lượng tồn trong kho.
 •  Ghi nhận thông tin số lượng chuyển từ kho trung tâm qua kho chi nhánh, nhân viên chuyển, phương thức chuyển.
 •  Phần mềm sẽ tự động tạo phiếu nhập vào kho chi nhánh với trạng thái đã nhận hàng hoặc chưa nhận (cấu hình tuỳ biến).

Quản lý nhập kho nội bộ

 •  Ngay sau khi xảy ra nghiệp vụ xuất chuyển tại kho trung tâm thì kho chi nhánh nhận được phiếu nhập nội bộ với trạng thái chưa nhận hàng.
 •  Thu kho tại chi nhánh ghi nhận số lượng thực tế nhận được có thể nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng chuyển.
 •  Ngay khi xác nhận thì hàng sẽ được nhập vào số liệu của kho chi nhánh.
 •  Nhân viên giao nhận và thủ kho sẽ ký kết vào phiếu nhập kho để xác nhận nguyên nhân sai lệch.

Báo cáo kết quả chuyển kho

 •  Phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát chuyển kho.
 •  Phân tích chi tiết từng lần chuyển có xảy ra sai lệch số liệu giữa những lần chuyển, và hàng nào bị lệch, giá trị lệch.
 •  Hỗ trợ kế toán và chủ kiểm soát được lý do hàng bị thất thoát do chuyển kho.
 •  Kiểm soát được nhân viên giao nhận và thắt chặt quy trình chống gian lận mất mát.

Phương pháp tính giá vốn với hơn 40 hệ thống báo cáo

Relipos cung cấp đầy đủ các phương pháp tính giá vốn, và hệ thống báo cáo từ tổng thể tới chuyên sâu.

Phương pháp tính giá vốn hàng bán

 •  Phần mềm tính giá vốn hàng bán đa dạng theo các phương pháp như: bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập trước xuất sau...
 •  Giá vốn được tính theo kho, theo chi nhánh hoặc theo toàn hệ thống.

Hệ thống báo cáo

 •  Có hơn 40 báo cáo kho phục vụ cho việc phân tích thống kê đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
 •  Hệ thống báo cáo chi tiết cho phép xem lịch sử chi tiết từng lần nhập xuất.
 •  Hỗ trợ báo cáo các chứng từ sai lệch để tìm kiếm và sửa những chứng từ sai.
 •  Hỗ trợ báo cáo tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh, áp dụng cho bán hàng theo đơn hàng.
 •  Ngoài ra chúng tôi còn phát triển báo cáo riêng theo nhu cầu của quý khách.

Đăng ký tư vấn dùng thử phần mềm quản lý kho Relipos Stock

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật trên 5 năm kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn miễn phí và tìm hiểu chi tiết nhu cầu thực tế của quý khách để Relipos dễ dàng triển khai các giải pháp hợp lý nhất đến quý khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN RELISOFT. GPDKKD: 0317754207 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 28/03/2023. Địa chỉ: 454B Tân Sơn Nhì, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM. VP: 27/67 Điện Biên Phủ, P15, Q.Bình Thạnh. Điện thoại: 0938 894 833 – 0902 960612

Đăng ký tư vấn
MIỄN PHÍ
×
Hotline
0902 960 612
×
Xem demo×
Liên hệ×