Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chức năng báo cáo

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp các thông tin về doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Qua đó giúp chúng ta phân tích và đánh giá khả năng sinh lời.

Chọn: Bắt đầu/Quản lý tiền/Báo cáo/Báo cáo kết quả kinh doanh.

Đường dẫn đến mục Báo cáo kết quả kinh doanh
Đường dẫn đến mục Báo cáo kết quả kinh doanh

Chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh

Giao diện Báo cáo kết quả kinh doanh
Giao diện Báo cáo kết quả kinh doanh

1 – Bộ lọc Chi nhánh và thời gian muốn lên báo cáo (bạn có thể chọn báo cáo theo từng chi nhánh hoặc toàn bộ công ty)

2 – Chi tiết báo cáo : gồm các nhóm thông tin chính sau

 • Vốn đầu kỳ : số tiền đã chốt từ kỳ tài chính trước đó chuyển qua kỳ tài chính hiện tại
 • Nhập trong kỳ : tổng số tiền thực nhập hàng hóa ( bao gồm đã trừ đi số tiền hàng đã trả lại cho nhà cung cấp )
 • Doanh thu bán hàng : doanh thu bán ghi nhận từ phần mềm quản lý bán hàng (nếu bạn sử dụng)
 • Khoản mục giản trừ doanh thu : số tiền đã giảm giá và có xuất trả lại hàng
 • Giá vốn hàng bán : giá vốn hàng bán ( đã trừ đi hàng hóa được trả lại )
 • Lợi nhuận gộp giá bán : lợi nhuận từ doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi giảm giá và giá vồn hàng bán
 • Tổng chi : tổng số tiền đã chi ra
 • Thu khác : tổng số tiền đã thu ngoài các hoạt động bán hàng
 • Lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh : Lợi nhuận gộp + Thu khác – Tổng chi – Chi không lợi nhuận
 • Vốn cuối kỳ : vốn đầu kỳ + nhập trong kỳ + nhập điều chỉnh -(giá vốn hàng bán + giá vốn huỷ )
 • Công nợ phải thu : tổng số tiền còn lại phải thu về
 • Công nợ phải trả : tổng số tiền còn lại phải trả cho nhà cung cấp, đối tác, khách hàng …
 • Vốn bằng tiền : bao gồm tiền mặt và tiền ngân hàng
 • Vốn thuần : Vốn cuối kỳ + công nợ phải thu + vốn bằn tiền – công nợ phải trả

Như vậy, qua các thông tin chi tiết về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bạn đã hiểu được những thông tin báo cáo cung cấp. Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn của Relipos chúng tôi và hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn sau.

Công ty TNHH Phần mềm Hợp Nhất. GPDKKD: 0312270869 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 10/05/2013. Địa chỉ: 589 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 0902960612. Email: sales@phanmemhopnhat.com. Xem chính sách sử dụng web

Đăng ký tư vấn
MIỄN PHÍ
×
Hotline
0902 960 612
×
Xem demo×
Liên hệ×