Danh sách đơn mua hàng

Chức năng danh sách đơn mua hàng

Danh sách đơn mua hàng có chức năng chính là quản lý các đơn mua hàng và tổng hợp các đơn mua hàng từ các đề xuất mua hàng. Sau khi đơn mua hàng được kiểm duyệt, gửi nhà cung cấp và tạo các phiếu yêu cầu nhập kho (phiếu dành cho chi nhánh kiểm và nhận hàng để làm thủ tục nhập kho theo số lượng nhận của chi nhánh).

Đường dẫn danh mục

duong dan danh sach don mua hang

Video hướng dẫn

Video đang cập nhập nội dung …

Màn hình quản lý danh sách đơn mua hàng

list po 1

1 – Bộ lọc nhanh các đơn mua hàng theo : chi nhánh, ngày tạo hoặc ngày chứng từ, thời gian chứng từ và nhà cung cấp mua hàng.

2 – Trạng thái đơn mua hàng : màu hiển thị các đơn mua hàng tương ứng với các trạng thái trong danh sách đơn mua hàng ( Số 3 )

3 – Danh sách các đơn mua hàng : danh sách chi tiết các đơn mua hàng theo từng nhà cung cấp với các thông tin chi tiết trực quan : mã phiếu, nhà cung cấp, ngày chứng từ, tiền hàng, tiền giảm giá, tiền VAT đơn mua hàng, nhân viên tạo phiếu, thời gian tạo và kho hàng tạo …

4 – Chức năng xử lý đơn mua hàng :

  • Page : chức năng phân trang nếu danh sách quá dài
  • Lập PO từ yêu cầu : tạo các đơn mua hàng từ danh sách đề xuất mua hàng ( tổng hợp đơn hàng từ đề xuất mua hàng )
  • Yêu cầu nhập kho : tạo các phiếu yêu cầu nhập kho cho chi nhánh, chi nhánh nhận hàng theo phiếu yêu cầu nhập kho và xác nhận số lượng chính xác để nhập các mặt hàng nhận vào kho. Xem chi tiết.
  • Cập nhật trạng thái : kiểm duyệt nhanh các đơn mua hàng (Duyệt – Yêu cầu sửa – Yêu cầu duyệt)

5 – Thông tin chi tiết đơn mua hàng : danh sách các mặt hàng cần mua và lịch sử thao tác của đơn mua hàng

Hướng dẫn thao tác

Lập PO từ yêu cầu

Tổng hợp các đơn mua hàng từ các đề xuất mua hàng và tạo ra các đơn mua hàng theo từng nhà cung cấp.

Bước 1 : chọn chức năng Lập PO từ yêu cầu

list po 3

Bước 2 : Chọn các phiếu yêu cầu mua hàng bạn cần xử lý và xử lý đề xuất mua hàng

  1. Bộ lọc nhanh các phiếu đề xuất mua hàng đã được kiểm duyệt.
  2. Danh sách các phiếu đề xuất mua hàng
  3. Tổng số các mặt hàng cần xử lý từ tất các các phiếu đề xuất mua hàng đã chọn mục số 2
list po 4

Bước 3 : Chỉnh sửa đơn mua hàng theo đề xuất mua hàng

list po 5
Chọn nhà cung cấp và số lượng mặt hàng cần mua
list po 6
xóa mặt hàng nếu bạn không muốn đặt hàng
list po 7
xóa thành công mặt hàng cần loại bỏ
list po 9
Tạo đơn hàng thành công

Lưu ý : tạo đầy đủ các đơn hàng với thông tin được yêu cầu, hệ thống có cảnh báo nhắc nhở theo từng yêu cầu các bạn làm sai.

Bước 4 : Nhấn chấp nhận và kiểm tra lại danh sách. Các bạn chú ý : nếu đơn mua hàng trùng ngày nhận và trùng mặt hàng mua, hệ thống tự cộng dồn vào phiếu chưa duyệt gần nhất. Nếu phiếu đã duyệt, phiếu mới sẽ được tạo ra riêng biệt không cộng dồn.

list po 10

Bước 5 : Duyệt đơn mua hàng để cho phép đặt hàng nhà cung cấp.

list po 2 1

Bước 6 : Gửi đơn mua hàng cho nhà cung cấp. Chọn đơn mua hàng -> Chọn chức năng Xem -> Chia sẻ . Xem chi tiết tại bài viết đơn mua hàng.

list po 12

Lưu ý : các mặt hàng bạn đã xóa hoặc sửa số lượng ở bước 2 lúc tạo đơn mua hàng ( nhỏ hơn số lượng yêu cầu, bạn không được phép đặt quá số lượng đề xuất ) sẽ không bị mất đi. Số lượng yêu cầu mua vẫn tồn tại khi bạn thực hiện chức năng Lập PO từ yêu cầu. Bạn có thể thực hiện đặt hàng tiếp cho các yêu cầu đó.

list po 11

Yêu cầu nhập kho

Sau khi bạn đã tổng hợp đơn mua hàng và gửi nhà cung cấp. Công việc cuối cùng là lên các phiếu yêu cầu nhập kho, sử dụng khi nhận hàng và nhập kho tự động.

Bước 1 : Chọn Yêu cầu nhập kho

list po 13
Chọn chức năng Yêu cầu Nhập kho

Bước 2 : Chọn các đơn mua hàng cần xử lý nhập kho

list po 14
Chọn các đơn mua hàng để yêu cầu nhập kho

Bước 3 : Nhập số lượng yêu cầu nhập kho và chấp nhận

list po 15

Sau khi chấp nhận, phần mềm tự động tạo các phiếu yêu cầu nhập kho tương ứng trong danh sách chứng từ cần xử lý. Khi nhà cung cấp giao hàng cho bạn, bạn sử dụng các phiếu yêu cầu nhập kho để xác nhận và nhập vào kho hàng. Xem chi tiết.

Công ty TNHH Phần mềm Hợp Nhất. GPDKKD: 0312270869 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 10/05/2013. Địa chỉ: 589 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 0902960612. Email: sales@phanmemhopnhat.com. Xem chính sách sử dụng web

Đăng ký tư vấn
MIỄN PHÍ
×
Hotline
0902 960 612
×
Xem demo×
Liên hệ×