Nhân viên kho

1. Cài đặt app quản lý kho

A. Cài đặt app trên IOS

Truy cập ứng dụng Apple Store => Nhập tìm kiếm tên app kho “relipos.inventory quản lý kho” => Nhấn vào app quản lý kho

cai dat app kho ios 1

Nhấn biểu tượng đám mây để cài đặt app

cai dat app kho ios 2

Sau khi cài đặt xong => Nhấn Mở app

cai dat app kho ios 3

B. Cài đặt app trên Android

Truy cập ứng dụng google CH Play => Nhập tìm kiếm tên app kho “relipos.inventory quản lý kho” => Nhấn vào Relipos.inventory – Quản lý kho

cai dat app kho android 2

Nhấn cài đặt app

cai dat app kho android 3

Sau khi cài đặt thành công => Mở app để đăng nhập sử dụng

cai dat app kho android 1

2. Đăng nhập App quản lý kho

Sau khi cài đặt app thành công, màn hình đăng nhập hiển thị => Để có thể sử dụng app kho, bạn cần liên kết với hệ thống phần mềm để sử dụng. Bạn hãy làm như sau, click (chạm) 2 lần liên tục vào logo bên dưới

dang nhap app kho 1

Cho phép ứng dụng truy cập camera

dang nhap app kho 2

Quét hình QRCode của hệ thống để liên kết. Sau khi quét liên kết => Nhấn chấp nhận

dang nhap app kho 3

Màn hình đăng nhập hiển thị ra, chọn chi nhánh (showroom) đang làm việc

dang nhap app kho 4

Chọn chi nhánh

dang nhap app kho 5

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu bạn được cung cấp

dang nhap app kho 6

Cho phép ứng dụng gửi thông báo cho bạn

dang nhap app kho 7

Đăng nhập thành công, màn hình ứng dụng kho sẽ xuất hiện.

dang nhap app kho 8

Chức năng app bao gồm :

  • Kế hoạch xuất : bốc hàng và xuất hàng ra kho từ các chứng từ yêu cầu xuất kho
  • Kế hoạch nhập : nhập kho các chứng từ mua hàng nhà cung cấp
  • Yêu cầu thu hồi : thu hồi hàng và nhập vào kho
  • Kiểm kê tồn kho : kiểm hàng và tạo phiếu kiểm kê hàng tồn thực tế

3. Nghiệp vụ quản lý kho

A. Kế hoạch xuất kho

I. Bốc hàng

Khi bạn có kế hoạch xuất kho, trong quá trình bốc xếp hàng => Nhân viên xuất kho cần cập nhật trạng thái chứng từ thành bốc hàng để bộ phận kế toán theo dõi kế hoạch xuất hàng. Để thực hiện trên app bạn làm như sau

Truy cập app và chọn chức năng Kế hoạch xuất

ke hoach xuat kho

Ngay sau khi truy cập Kế hoạch xuất kho, màn hình hiển mặc định thông tin kho bạn đang quản lý và loại chứng từ Yêu cầu xuất kho, ngày xử lý ( Từ ngày – đến ngày ) là ngày hiện tại bạn đang làm việc. Các chứng từ yêu cầu xuất kho của ngày đang làm việc sẽ hiển thị theo danh sách bên dưới

ke hoach xuat kho 1

Chọn chứng từ YCXK => Màn hình dưới cùng sẽ hiển thị chức năng Bốc hàng => Chọn chức năng Bốc hàng

ke hoach xuat kho 3

Chọn mặt hàng cần xử lý để nhập số lượng đang xử lý bốc hàng chuẩn bị đi giao (Nếu số lượng đã được bốc hàng toàn bộ bạn không cần xử lý bước này và có thể nhấn chấp nhận ngay)

ke hoach xuat kho 5

Nhập số lượng mặt hàng đã được bốc xếp, diễn giải thông tin bốc xếp và nhấn chấp nhận

ke hoach xuat kho 6

Kiểm tra lại thông tin SL Xử lý và Nhấn chấp nhận để cập nhật thông tin YCXK

ke hoach xuat kho 7

Chọn nhân viên giao hàng, nhấn chấp nhận

ke hoach xuat kho 8

Ngay sau khi nhấn chấp nhận, màn hình danh sách chứng từ yêu cầu xuất kho sẽ không hiển thị chứng từ đó nữa do chứng từ đc chuyển sang loại bốc hàng.

ke hoach xuat kho 9

II. Xuất kho

Các mặt hàng sau khi được bốc hàng hết lên xe, nhân viên giao hàng xuất kho và đi giao cho khách hàng. Nhân viên giao hàng cần cập nhật chứng từ sang trạng thái đã xuất kho để kế toán theo dõi

Tại màn hình app quản lý kho => Chọn Kế hoạch xuất => Chọn loại chứng từ (Click vào ô mặc định yêu cầu xuất kho)

ke hoach xuat kho 9 1

Chọn loại Chứng từ bốc hàng

ke hoach xuat kho 10

Nhấn tìm kiếm => Hiển thị danh sách các chứng từ bốc hàng

ke hoach xuat kho 11

Chọn chứng từ bốc hàng để xử lý xuất kho => Nhấn nút xuất kho

ke hoach xuat kho 12

Mặc định số lượng xuất thực tế bằng tối đa số lượng chứng từ, trong trường hợp bạn muốn thay đổi số lượng xuất => Click vào mặt hàng để thay đổi số lượng xuất

ke hoach xuat kho 13

Nhập số lượng thay đổi xuất thực tế và nhấn chấp nhận (diễn giải thông tin thêm nếu cần vào ô diễn giải)

ke hoach xuat kho 14

Kiểm tra lại thông tin xuất kho và nhấn chấp nhận để tạo chứng từ xuất kho cho kế toán theo dõi

ke hoach xuat kho 15

Ghi chú/Diễn giải chứng từ xuất kho và chấp nhận

ke hoach xuat kho 16 1

B. Kế hoạch nhập kho

I. Nhập hàng

Màn hình app quản lý kho => Chọn chức năng kế hoạch nhập

ke hoach nhap kho

Màn hình kế hoạch nhập hiển thị danh sách các chứng từ yêu cầu nhập kho theo thông tin kho nhân viên đang làm việc và thời gian hiện tại khi đăng nhập app để xử lý nhập kho (Bắt buộc nhập kho ngày nào phải xử lý ngày đó. Nhân viên kho không thể thay đổi thời gian

ke hoach nhap kho 1

Để nhận hàng và nhập kho, chọn chứng từ yêu cầu nhập kho cần xử lý => Nhấn nút nhận hàng

ke hoach nhap kho 2

Mặc định, số lượng nhận bằng với số lượng chứng từ, để thay đổi hoặc kiểm tra thông tin chi tiết => Click vào mã hàng

ke hoach nhap kho 3

Kiểm tra/nhập số lượng thực tế bạn nhận hàng => nhấn Chấp nhận để xác nhận số lượng nhận hàng thực tế

ke hoach nhap kho 5

Kiểm tra lại mã chứng từ và số lượng thực tế nhận hàng => Nhấn chấp nhận để nhập kho

ke hoach nhap kho 6

Chọn thông tin nhân viên nhận hàng và diễn giải/ghi chú thêm thông tin nhập kho

ke hoach nhap kho 7

Nhấn chấp nhận => Hoàn thành nhập kho mua hàng cho chứng từ vừa chọn

II. Trả đơn

Tại màn hình kế hoạch nhập hiển thị danh sách chứng từ yêu cầu nhập kho. Chọn đơn bạn muốn trả lại => Nhấn chức năng Trả đơn

tra don nhap kho 2

Nhập lý do trả đơn và nhấn chấp nhận

tra don nhap kho 3

Yêu cầu nhập kho sẽ bị xóa khỏi danh sách Kế hoạch nhập kho

ke hoach nhap kho 1

Công ty TNHH Phần mềm Hợp Nhất. GPDKKD: 0312270869 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 10/05/2013. Địa chỉ: 589 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 0902960612. Email: sales@phanmemhopnhat.com. Xem chính sách sử dụng web

Đăng ký tư vấn
MIỄN PHÍ
×
Hotline
0902 960 612
×
Xem demo×
Liên hệ×