Báo cáo recoin

Chức năng báo cáo recoin

Báo cáo chi tiết số tiền nạp và số tiền sử dụng các khách hàng thẻ recoin và lịch sử giao dịch chi tiết của các khách hàng.

menu bao cao the ao

Các báo cáo recoin

Tổng thể

Báo cáo danh sách khách hàng với thông tin nạp tiền recoin, sử dụng tiền recoin và tổng số tiền recoin tương ứng

bao cao recoin 1
 1. Danh sách các Chi nhánh báo cáo khách hàng có sử dụng thẻ recoin
 2. Thời gian xem báo cáo recoin
 3. Danh sách toàn bộ khách hàng với thông tin chi tiết
  • Tên khách hàng : tên của khách hàng
  • Phát sinh tăng : số tiền khách nạp vào thẻ recoin
  • Phát sinh giảm : số tiền ảo recoin khách sử dụng
  • Cuối kỳ : số tiền sau phát sinh tăng hoặc giảm

Chi tiết theo phiếu

Danh sách các phiếu bán hàng khách sử dụng để nạp hoặc sử dụng thẻ recoin

bao cao recoin 2

Thông tin chi tiết bao gồm :

 • Chi nhánh : chi nhánh sử dụng
 • Mã khách : mã thẻ recoin
 • Tên khách
 • Mã chứng từ : mã số phiếu hóa đơn thanh toán
 • Ngày chứng từ : ngày sử dụng reoin
 • Phát sinh tăng : nạp tiền vào thẻ recoin
 • Phát sinh giảm : sử dụng tiền recoin trong thẻ để thanh toán
 • Tổng tiền : tổng tiền recoin tại thời điểm xảy ra ngày chứng từ

Công ty TNHH Phần mềm Hợp Nhất. GPDKKD: 0312270869 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 10/05/2013. Địa chỉ: 589 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 0902960612. Email: sales@phanmemhopnhat.com. Xem chính sách sử dụng web

Đăng ký tư vấn
MIỄN PHÍ
×
Hotline
0902 960 612
×
Xem demo×
Liên hệ×